Information

INFORMATION

Årsredovisning
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen ska enligt stadgarna hållas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.


Stadgar
I stadgarna återfinns de övergripande bestämmelserna för bostadsrättsföreningen som du som medlem är skyldig att känna till. I dessa framgår bland annat både dina rättigheter och skyldigheter som medlem i bostadsrättsföreningen.


Ordningsregler
Dessa regler utgör ett komplement till stadgarna och du är som medlem i föreningen skyldig att känna till och följa dessa.


Underhåll
Tolkning av underhållsansvaret för lägenheten enligt stadgarna.


Internet
Som internetleverantör kan vi i Umeåhus nr 33 erbjuda Bredband2. Kostnaden för denna tjänst ingår i avgiften och hastigheten uppgår till 1000Mbit och avser obegränsad datamängd.


Beställning kan göras via telefonnummer 0770-811 000, uppge att du bor i Umeåhus nr 33.

Kabel-tv
Analogt grundutbud från Telenor ingår i hyresavgiften och kan ses utan en digitalbox. Digitala kanalpaket kan beställas av Telenor via 020-222 222.


Grovsopor
Grovsopor får inte slängas i soprummen. Grovsopor skall du själv frakta till återvinningscentral. Öppettider hittar du på www.umeva.se.


Inglasad balkong
Går du med funderationer om att glasa in balkongen eller andra större förändringar på uteplatsen. Tänk på att tillstånd skall sökas hos styrelsen.


Köksfläkt
Köksfläkten är en del av husets ventilation, därmed är det viktigt om du tänker byta ut denna, att du skaffar en som fungerar i vårt ventilationssystem. Kontakta Riksbyggen eller styrelsen vid frågor om detta.


Lågenergilampor
Föreningen har bytt till lågenergilampor i vindsutrymmen, dock inte inne i själva förråden. Har lampan gått sönder eller om du vill byta till en lågenergilampa, tag kontakt med någon i styrelsen så får du en lampa utan kostnad.


Parabol
Har du planer på att sätta upp en parabol? Grundregeln är att parabolen inte får monteras på fasaden, utan skall monteras inne på balkongen.


Tillstånd måste sökas hos styrelsen med utförlig monteringsbeskrivning.


Renovering
Har du några som helst funderingar om regler vid renovering av din bostadsrätt. Kontakta i så fall Rickard på Riksbyggen här i Umeå, så svarar han på dina frågor.


Huvudsäkring
Om en huvudsäkring till din lägenhet brinner, kontakta Riksbyggen Dag&Natt på 0771-860 860.


För att minska kostnaden för föreningen så kan du på kvällar och helger i första hand försöka komma i kontakt med medlem i styrelsen så hjälper vederbörande dig i mån av tid och möjlighet.


Brandsäkerhet
Ställ inget brännbart i trapphuset. Trapphusen är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste de hållas rent från brännbart material som barnvagnar, mattor och kartonger.


Håll vindsvåningen låst. Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.


Blockera inte trapphusen. Framkomlighet får inte hindras. Trapphusen är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.


Stäng in branden. Brinner det i din lägenhet -ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.


Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt -stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.