Styrelsen

STYRELSEN

Generell information

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och utses årligen av föreningsstämman. Efter stämman hålls ett konstituerande möte där det bestäms vilka roller medlemmarna i styrelsen ska ha. Styrelsens uppdrag finns beskrivet i föreningens stadgar som återfinns under "information".


Ordförande

Jan Åsander

070-555 86 87

ordforande@umehus33.se


Vice-ordförande

Nathalie Eriksson Elimä

viceordforande@umehus33.se


Sekreterare

Ingemar Näsholm

sekreterare@umehus33.se


Ledamot

Adam Holmström

suppleant1@umehus33.se


Ledamot Riksbyggen

Sophie Storm

Sophie.B.Storm@riksbyggen.se


Suppleant

Viktor Lagerborg

styrelsen@umehus33.se


Suppleant

Britt-Inger Saveman

suppleant3@umehus33.se


Suppleant

Mark Lindholm

styrelsen@umehus33.se


Suppleant Riksbyggen

Sandra Eriksson

sandra.eriksson@riksbyggen.se


Revisor

Christoffer Lindqvist


Revisorssuppleant

Jenny Hansson


Valberedning

Viktor Lagerborg