Brf Umeåhus Nr33       

 

 

 

Motorvärmare »

 

Instruktioner »

 

Användarinstruktioner för GARO Motorvärmaruttag typ MVAE/AE.

 

GARO´s energisparande motorvärmarutag styrs dels av den förinställda avresetiden och dels av den aktuella temperaturen.

 

 

 

 

 

 

Inställning av klockan »

 

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

 

 

Avresetiden »

 

På motorvärmaruttaget anger Du vilken tid Ni skall använda bilen. Elektroniken ser till att starta uppvärmningen i rätt tid.

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visasaktuell tid igen.

 

 

Dammsugning »

 

Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimme före och efter inställd avresetid är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timme. Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill använda uttaget, erhåller man en timmes användningstid.

 

 

Resetfunktion »

 

Vid eventuella driftstörningar, kontakta felanmälan.

 

 

Tid/Temperatur »

 

I tabellen nedan visas inkopplingstiden vid olika temperaturer.

Exempel: Vid -20 C är inkopplingstiden 60 minuter före och 30 minuter efter den inställda avresetiden.

 

 

Om båda knapparna trycks in och släpps, visas den aktuella utetemperaturen i teckenfönstret. Efter cirka 4 sekunder visas åter klocktiden.

 

 

Instruktion i Pdf »

 

Klicka på här för instruktioner för Garo typ AE i pdf form.

 

www.umehus33.se © 2009 styrelsen@umehus33.se

 

 

 

Senaste nytt

 

2010-03-06 »

 

Valberedningen söker personer för styrelseuppdrag för kommande mandatperiod. Är DU intresserad av att sitta med i styrelsen för Brf Umeåhus Nr33? Kontakta valberedningen på valberedningen@umehus33.se

 

 

2010-01-01 »

 

Föreningen kommer att teckna och stå för bostadsrättstillägg för alla lägenheter i Umehus33 från och med 1 januari 2010. Detta innebär att var och en själv måste säga upp sitt nuvarande bostadsrättstillägg från och med samma datum hos sitt försäkringsbolag.

Viktigt: Hemförsäkringen måste man fortfarande teckna och betala själv!

 

 

2009-12-30 »

 

Från och med den 1 november sorterar vi även matavfall i Umehus33. Stativ och påsar för detta, finns att hämta i soprummet vid den lilla parkeringen.

För mer information angående matavfalls sorteringen, klicka här

 

 

2009-08-04 »

 

Efter beslut på senaste årsmötet, har vi tecknat fortsatt femårsavtal med Bredband2 (tidigare SkyCom). Detta avtal kommer att gälla från och med2009-10-01.

Avtalet gäller en gruppanslutning, där alla lägenheter kommer att ha tillgång till bredband för den låga kostnaden av 100 kronor per månad (tidigare 249-295:-). Kostnaden kommer att läggas på månadsavgiften, från och med oktober månad.

I avgiften ingår 5 e-postadresser, hemsidesutrymme, 100Mbit/s och obegränsad datamängd.

 

Nuvarande kunder hos Bredband2 övergår automatiskt till det nya avtalet. Kunder hos andra leverantörer, till exempel ADSL, bör nu säga upp sitt avtal.

 

 

2009-06-01 »

 

Den andra juni kommer våra containrar i soprummen att plockas bort och ersättas med sopsorterings kärl. Det är viktigt att alla som bor i vår förening sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför stora kostnader för föreningen och gör att miljövinsten med sopsorteringen minskar.

 

För mer information besök www.umeva.se eller läs vidare här.

 

 

2009-05-18 »

 

Från och med den 30 mars 2009 har Riksbyggen utökat sin servicegrad. Man ringer nu Riksbyggen Dag&Natt, vilket innebär att man kan komma i kontakt med Riksbyggen 365 dagar om året och alla tider på dygnet. Du kan göra felanmälan, även jourärende, ställa frågor om avier, parkeringsplatser m.m. Telefonnumme till denna tjänst är: 0771-860 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knappar för att stega framåt eller bakåt.

Resetknapp.

Finns ej på MVAE

Testknapp. Denna skall du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut. Finns ej på MVAE
Jordfelsbrytare. Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. Finns ej på MVAE.
Automatsäkring. 6 eller 10A. Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. I händelse av att automatsäkringen har löst ut skall vipparmen föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp.