Brf Umeåhus Nr33       

 

 

 

Galleri »

 

Foto »

 

I vårt fotogalleri, kan ni se bilder från Umeåhus Nr33 närområde.

 

Har ni egna bilder som ni vill publicera, tag kontakt med Webmaster på webmaster@umehus33.se

 

 

Galleri »

 

För att komma till Umeåhus Nr33:s fotogalleriet klicka här, eller på länken ovan.

 

www.umehus33.se © 2013 styrelsen@umehus33.se

 

 

Senaste nytt

 

2016-10-18 »

 

Cykelförrådet färdigt, läs mer här.

 

 

2016-03-08 »

 

Informationsbrev finns att läsa här.

 

 

2015-06-05 »

 

Nytt staket mot Hagaskolan kommer under senare delen av sommaren.

 

 

2015-04-29 »

 

Årsmöte hålls 28/5. Årsredovisning för 2014 samt förslag till nya stadgar finns under "Information".

 

 

2015-04-15 »

 

Vi avser att sätta upp ett nytt staket mot Hagaskolan. När det arbetet kommer igång vet vi inte ännu, men hoppas få det gjort under våren/sommaren.

 

 

2015-04-15 »

 

Riksbyggens trädgårdsmästare kommer att snygga till buskarna kring uteplatserna.

 

 

2014-12-12 »

 

Styrelsen utreder frågan om cykelförvaring/-bod vidare. Som en del i detta tas buskarna på husgaveln på hus 36 bort.

 

Staketet mot cykelbanan och Hagaskolan tas bort. Beslut om eventuell ersättning fattas till våren.

 

 

2014-02-12 »

 

Abonnemanget för porttelefoner är uppsagt och porttelefonerna fungerar därmed inte längre. Portkod för att ta sig in i trappuppgångarna fungerar naturligtvis fortfarande precis som tidigare.

 

 

2014-02-11 »

 

Styrelsen ser över föreningens utebelysningen. Under 2015 försvinner kvicksilverlampan, som idag används i våra lampor, från marknaden.

 

 

2014-01-12 »

 

Med hjälp av Aptum har föreningen som en del i ett långsiktigt brandförebyggande arbete införskaffat materiel och utbildning för bättre säkerhet. Bland annat har brandsläckare monterats på bottenplan i varje trappuppgång, utrymningsvägar uppmärkts och rökluckor kontrollerats.

 

 

2010-03-06 »

 

Valberedningen söker personer för styrelseuppdrag för kommande mandatperiod. Är DU intresserad av att sitta med i styrelsen för Brf Umeåhus Nr33? Kontakta valberedningen på valberedningen@umehus33.se

 

 

2010-01-01 »

 

Föreningen kommer att teckna och stå för bostadsrättstillägg för alla lägenheter i Umehus33 från och med 1 januari 2010. Detta innebär att var och en själv måste säga upp sitt nuvarande bostadsrättstillägg från och med samma datum hos sitt försäkringsbolag.

Viktigt: Hemförsäkringen måste man fortfarande teckna och betala själv!

 

 

2009-12-30 »

 

Från och med den 1 november sorterar vi även matavfall i Umehus33. Stativ och påsar för detta, finns att hämta i soprummet vid den lilla parkeringen.

För mer information angående matavfalls sorteringen, klicka här

 

 

2009-08-04 »

 

Efter beslut på senaste årsmötet, har vi tecknat fortsatt femårsavtal med Bredband2 (tidigare SkyCom). Detta avtal kommer att gälla från och med2009-10-01.

Avtalet gäller en gruppanslutning, där alla lägenheter kommer att ha tillgång till bredband för den låga kostnaden av 100 kronor per månad (tidigare 249-295:-). Kostnaden kommer att läggas på månadsavgiften, från och med oktober månad.

I avgiften ingår 5 e-postadresser, hemsidesutrymme, 100Mbit/s och obegränsad datamängd.

 

Nuvarande kunder hos Bredband2 övergår automatiskt till det nya avtalet. Kunder hos andra leverantörer, till exempel ADSL, bör nu säga upp sitt avtal.

 

 

2009-06-01 »

 

Den andra juni kommer våra containrar i soprummen att plockas bort och ersättas med sopsorterings kärl. Det är viktigt att alla som bor i vår förening sorterar sina sopor rätt, eftersom felaktig sopsortering medför stora kostnader för föreningen och gör att miljövinsten med sopsorteringen minskar.

 

För mer information besök www.umeva.se eller läs vidare här.

 

 

2009-05-18 »

 

Från och med den 30 mars 2009 har Riksbyggen utökat sin servicegrad. Man ringer nu Riksbyggen Dag&Natt, vilket innebär att man kan komma i kontakt med Riksbyggen 365 dagar om året och alla tider på dygnet. Du kan göra felanmälan, även jourärende, ställa frågor om avier, parkeringsplatser m.m. Telefonnumme till denna tjänst är: 0771-860 860